Disclaimer

  • |

Privacy

De website www.jongerengids.be is eigendom van De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel. De Ambrassade is een Vlaamse Instelling voor Jeugdbeleid en zet de jeugd, het jeugdwerk, de jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. De Ambrassade is een organisatie zonder commerciële doeleinden. Meer uitleg over het De Ambrassade vind je op www.ambrassade.be.

Doel van Jongerengids.be

Jongerengids.be is een site met jeugdinformatie, informatie op maat van kinderen, tieners en jongeren. Kinderen, tieners en jongeren hebben recht op informatie. De Ambrassade wil hen daarin ondersteunen. Goede informatie verhoogt kennis én ondersteunt in het nemen van keuzes en beslissingen. Naar welke informatie kinderen, tieners en jongeren ook zoeken, we willen hen helpen de eerste stap te zetten. De website is bedoeld voor alle kinderen, tieners en jongeren. De informatie is algemeen, actueel en alomvattend.

Gebruik van Jongerengids.be

De Ambrassade besteedt veel aandacht en zorg aan Jongerengids.be en streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks alle voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. Als je merkt dat de informatie tekortkomingen vertoont, gelieve ons dit te melden. We doen ons best om deze tekortkomingen zo snel mogelijk aan te passen. We willen luisteren naar wat kinderen, tieners en jongeren belangrijk vinden. Jij kan ons daarbij helpen. De teksten op deze site zijn niet de officiële wetteksten. Die officiële teksten worden gepubliceerd in het Staatsblad.

De Ambrassade probeert technische onderbrekingen te voorkomen. We kunnen niet garanderen dat we daar volledig vrij van zijn. Wel zullen we er steeds naar streven deze zo snel mogelijk op te lossen. Mocht je zo een probleem tegenkomen, gelieve dit hier te melden.

De Ambrassade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van Jongerengids.be of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Bescherming van persoonsgegevens

Vragen

Vragen gesteld via de site worden beantwoord binnen de 3 werkdagen. We trachten elke vraag te laten beantwoorden door het JAC dat zich het dichtst in de buurt bevindt van de vraagsteller. Daarom wordt gevraagd om een postcode in te vullen bij het stellen van een vraag. Zijn er bijvoorbeeld nog vragen of is er meer informatie (mondeling, schriftelijk, …) nodig en kan dat beter in het JAC zelf gebeuren, dan is het beter dat dezelfde persoon aangesproken kan worden zodat iemand zijn verhaal niet opnieuw moet doen. Iedereen beslist echter zélf of hij/zij al of niet naar een JAC toestapt.

Vragen worden door gekwalificeerde medewerkers van een JAC, JongerenAdviesCentrum beantwoord. Op de website www.jac.be vind je meer informatie over het JAC. Je vindt daar ook alle adressen van de JAC's terug.

De Ambrassade en de JAC’s hechten veel belang aan het respecteren van je persoonlijke levenssfeer. Als jou om persoonlijke informatie gevraagd wordt, dan behandelen we dat in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens

Je krijgt volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken of om de door jouw gewenste dienstverlening online te realiseren. Ze zal dan ook geen gegevens doorgeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming . Gegevens worden anoniem geregistreerd. We zullen hier enkel een uitzondering op maken wanneer je jezelf of anderen in een levensbedreigende situatie brengt.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Suggesties

Alle suggesties die je doet, worden niet als vertrouwelijk beschouwd. We mogen deze gegevens gebruiken, behalve de beperkingen in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Suggesties, tips, concepten, kennis, ideeën en technieken mogen we voor welk doel dan ook, aanwenden. Let wel, dit geldt enkel voor ideeën en suggesties. Persoonlijke vragen behandelen we vertrouwelijk.

Getuigenissen

Je kan zelf je verhaal kwijt op Jongerengids.be. We verwachten dat bezoekers de site met hetzelfde respect behandelen als deze gemaakt is. Berichten die in strijd zijn met de nationale en internationale wetgeving zullen we dan ook verwijderen. Berichten die als doel hebben anderen te kwetsen, te vernederen of onwaarheden te vertellen,… alsook reclame voor commerciële doeleinden, verwijderen we van de website.
We willen op deze website bezoekers beschermen opdat ze kunnen genieten van een degelijke website.

Hyperlinks

Op Jongerengids.be verwijzen (hyper)links naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De beschikbaarheid van deze bronnen houden we in de gaten en kunnen we deels garanderen, doch niet voor 100 %. De links worden je ter aanvullende informatie aangeboden.

De Ambrassade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Ben je niet tevreden over een bepaalde link op onze website of heb je een suggestie voor een nieuwe link. Meld het ons!

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Gebruik in dat geval de volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van Jongerengids.be”.

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Mail hiervoor naar jongerengids@ambrassade.be. De Ambrassade behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Actualiteit van de gegevens

We zorgen er op verschillende manieren voor dat de website geüpdatet wordt. De Ambrassade kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of verouderde informatie bij één van onze links. De Ambrassade wil wel de verantwoordelijkheid op zich nemen om de organisatoren van die sites daarop te wijzen. Als deze sites geen rekening willen houden met deze opmerkingen dan kan De Ambrassade deze websitelink van de website verwijderen.

De Ambrassade contacteren: vragen, fouten, meningen, klachten

De Ambrassade wil je een zo goed mogelijke website aanbieden. Ben je tevreden, laat het ons weten. Ben je niet tevreden laat het ons ook weten. We willen weten wat jullie wensen en verwachten zijn.
Je kan ons om verschillende redenen contacteren:

  • Fouten: je merkt dat er iets niet correct is op onze website. Bijvoorbeeld: een adres klopt niet, een link werkt niet, wetgeving is veranderd, …Een adres passen we uiterlijk binnen een week aan. Als wetgeving verandert, dan duurt dat langer.
  • Je mening: zeg wat je goed en wat je minder goed vindt. Ook ideeën en suggesties zijn welkom. Alle opmerkingen en suggesties vinden we belangrijk. We sturen je zeker binnen 5 werkdagen een mailtje dat we jouw suggestie, idee of opmerking ontvangen hebben. We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met suggesties.
  • Klacht: een klacht dien je pas in wanneer je vindt dat we onze eigen regels (zwaar) overtreden. Bijvoorbeeld: we hebben je persoonlijke gegevens doorgegeven, je hebt 2 weken op een antwoord op je vraag moeten wachten, …

Een klacht stuur je via mail of per brief naar:
De Ambrassade
Jongerengids.be
Leopoldstraat 25
1000 Brussel
jongerengids@ambrassade.be

Als je de klacht of het misbruik via e-mail stuurt, dan krijg je binnen de 5 dagen bevestiging van de ontvangst van je klacht. Stuur je een brief (vergeet niet je adres te vermelden) dan mag je er zeker van zijn, dat de brief ter bevestiging van de ontvangst van je klacht binnen de 5 dagen hier vertrekt.

We gaan na wat je klacht is en wat er gebeurd is. We willen je klacht zo snel mogelijk beantwoorden en willen daarbij de termijn van een maand (van ontvangst tot vertrek van de klacht) niet overschrijden. Gebeurt dit toch, omdat de klacht meer onderzoekswerk vereiste dan nodig, dan verwittigen we je hierover. We beschouwen een klacht als afgehandeld als deze naar behoren en in de lijn van de klacht beantwoord is of als jij ons een seintje geeft dat het in orde is.

Cookies

Jongerengids gebruikt cookies om je gemakkelijker te laten surfen door de site en om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.  Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan werken sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal.  Als je onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen  en de link “verdergaan” aanklikt, gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardtRaadpleeg ons cookie-beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

Cookie beleid

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Jongerengids maakt gebruik van volgende cookies:

1.    Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Als je deze cookies weigert, werken bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal.

2.    Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker. Ze zorgen er ook voor dat je surfervaring gepersonaliseerd wordt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.    Performantie cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

4.    Embedded content
Om onze informatie volledig te maken, verwijst Jongerengids door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden wij je aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

 

Bij het gebruik van deze site aanvaard je bovenstaande voorwaarden.