Hoe bescherm ik
mijn artistiek werk?
Er zijn twee manieren om je werk te beschermen: Creative Commons-licentie of registratie bij Sabam.

Auteursrechten

Over je eigen creaties bezit je auteursrechten. De goedkoopste manier om te bewijzen dat een werk echt door jou gemaakt is, is deze:

  • Zet je werk op een cd, doe die in een envelop en zet je handtekening over de sluiting.
  • Stuur de cd naar jezelf via een aangetekende zending.
  • Bewaar de omslag ongeopend. De postdatum geldt dan als datum van creatie.

Creative Commons-licentie

Je geeft anderen toestemming om je werk gratis te gebruiken, verspreiden en/of te delen.


Je kiest zelf de (combinatie van) voorwaarden:

  • Naamsvermelding: anderen hebben toestemming jouw werk te distribueren, vertonen, op te voeren en om materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is – maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.
  • Niet-commercieel: anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, en ook materiaal dat op jouw werk gebaseerd is, maar uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden.
  • Geen Afgeleide Werken: anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren in de originele staat. Het is anderen niet toegestaan jouw werk te gebruiken als basis voor nieuw materiaal.
  • Gelijk Delen: anderen mogen van jouw werk afgeleid materiaal maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.

Registratie bij Sabam

Je werk is beschermd en anderen moeten betalen om het te gebruiken/ vertonen/ uitzenden/ verspreiden. Sabam int het geld van de auteursrechten en betaalt ze door aan jou. Je moet wel eerst (betalend) lid worden van Sabam.

Er wordt een contract afgesloten waarin staat welke rechten Sabam voor jou beheert. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat je het online gebruik zelf opvolgt en eventuele vergoedingen zelf int.