Moet ik
belastingen
betalen?
De staat gebruikt belastinggeld om overheidsdiensten, onderwijs, de aanleg van wegen, sociale zekerheid ... te betalen.

Als je 18 bent, moet je elk jaar aangeven wat je hebt verdiend. Daarvoor schrijf je je inkomsten van het jaar voordien op de belastingaangifte. De staat bekijkt daarna of je te veel of te weinig belastingen hebt betaald. Daarna moet je misschien nog geld betalen, of krijg je nog geld terug.

Heeft je werk als jobstudent invloed op jouw belastingen?

Ja. Werken als jobstudent kan gevolgen hebben voor:

  • de belastingen die je zelf als student moet betalen
  • de belastingen van je ouders
  • de kinderbijslag die je ouders krijgen

Contacteer de jongerenwerkingen van de vakbonden voor meer informatie of surf naar Student@Work.

Bewaar altijd goed je aangiftefiche!

Nadat de belastingdienst je aangifte gecontroleerd heeft, ontvang je het aanslagbiljet. Daarop staat hoeveel geld je moet bijbetalen of terugkrijgt.