Mogen vrienden
mij zomaar filmen?
Je vrienden mogen niet zomaar beelden maken van jou en die verspreiden op het internet.

Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn portret wel en niet mag gebeuren. En dus moet jij eerst je toestemming geven voor ze die beelden verspreiden.

Doen ze het toch? Spreek hen erop aan en vraag hen om de beelden terug offline te halen. Weigeren ze nog steeds? Breng dan je leerkracht of directie op de hoogte. Zij kunnen verdere stappen ondernemen.

Mag mijn school camera’s plaatsen voor mijn eigen veiligheid?

Camera’s op de speelplaats plaatsen mag. Maar alleen als de school duidelijk communiceert over wat er met de beelden gebeurt.

Nog niet helemaal zeker? Doe dan de test van Ikbeslis.be.