Wanneer mag ik
vrijwilligerswerk doen?

Mag je als schoolverlater vrijwilligerswerk doen?
– Ja

Mag je als werkloze vrijwilligerswerk doen?   
– Ja, mits melding aan de RVA

Mag je als arbeidsongeschikt persoon vrijwilligerswerk doen?
– Ja, mits toestemming van adviserend arts

Mag je als leefloner vrijwilligerswerk doen?   
– Ja, mits vermelding aan het OCMW

Mag je als persoon met tegemoetkoming voor handicap vrijwilligerswerk doen?
– Ja

Heb je nog vragen? Meer op vrijwilligerswerk.be