Wat doet de
Vlaamse Jeugdraad?
De Vlaamse Jeugdraad is een officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering. Wil de Vlaamse Regering iets veranderen voor kinderen, jongeren of hun organisaties in Vlaanderen? Dan moet die het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen.

De Vlaamse Jeugdraad zorgt ervoor dat de stem van kinderen en jongeren tot bij politici reikt en verdedigt de  jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Europa.

De Vlaamse ministers moeten het advies van de Vlaamse Jeugdraad vragen wanneer zij beslissingen willen nemen die invloed hebben op kinderen en jongeren. Maar de Vlaamse Jeugdraad brengt ook op eigen initiatief advies uit. In commissies, werkgroepen en op andere bijeenkomsten bereidt de jeugdraad standpunten en adviezen voor. Die passeren dan in de Algemene Vergadering (AV), die dan het eindresultaat aan de Vlaamse regering bezorgt.

Zo kan iedereen rekening houden met de wensen en noden van de Vlaamse jeugd en de belangen van het jeugdwerk. En dit met één specifiek doel: ons land en ver daarbuiten jeugdvriendelijker maken.

Jeugdraders

De Jeugdraad telt 24 stemgerechtigde leden. Die 24 komen elke eerste woensdag van de maand samen tijdens de Algemene Vergadering en stemmen over adviezen en standpunten. De vergadering is open voor iedereen. Wil je deze vergadering bijwonen of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamsejeugdraad.be

Interesse om bij de Vlaamse Jeugdraad te gaan? Word vrijwilliger!

Prioriteiten

Voor de periode 2015-2017 bepaalde de Vlaamse Jeugdraad 4 prioritaire thema's:

  • psychisch welzijn
  • beleidsparticipatie
  • werk
  • lokaal jeugdbeleid

Wat de Vlaamse Jeugdraad precies doet rond deze thema's lees je op hun website.

In januari 2018 start de Vlaamse Jeugdraad met nieuwe thema's en nieuwe mensen.