Wat moet ik weten
over vrijwilligerswerk?
  • Bij vrijwilligerswerk moet je van de organisatie een informatienota te krijgen met: het doel van de organisatie, het juridisch statuut, de afgesloten verzekeringen, de eventuele kostenvergoeding en of je geheimhoudingsplicht hebt.
  • Er zijn twee soorten verzekeringen die een organisatie moet sluiten voor zijn vrijwilligers:
    • burgerlijke aansprakelijkheid, in geval van schade
    • verzekering lichamelijke ongevallen, in geval van een ongeval
  • Voor vrijwilligerswerk mag je geen loon krijgen, maar de organisatie kan je kosten vergoeden aan de hand van kostenbewijzen. Als je geen bewijzen hebt, mag de organisatie de kosten ook vergoeden op forfaitaire basis (met een maximum), een vast bedrag dus.
  • Als de kostenvergoeding te hoog is, kan de fiscus die vergoeding beschouwen als loon. Wie een loon krijgt, moet belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen. Opletten dus…
  • Eventuele kostenvergoedingen hebben geen invloed op je uitkeringen.