Wat moet ik weten
over vrijwilligerswerk?
 • De organisatie moet je goed informeren over:
  • het doel van de organisatie
  • het juridisch statuut
  • de afgesloten verzekeringen
  • de eventuele kostenvergoeding
  • of je geheimhoudingsplicht hebt

Ze mag zelf kiezen hoe ze dit doet: schriftelijk, mondeling, individueel of collectief.

 • Er zijn twee soorten verzekeringen die een organisatie kan sluiten voor zijn vrijwilligers:
  • burgerlijke aansprakelijkheid, in geval van schade (verplicht)
  • verzekering lichamelijke ongevallen, in geval van een ongeval (niet verplicht)
 • Voor vrijwilligerswerk mag je geen loon krijgen, maar de organisatie kan je kosten vergoeden aan de hand van kostenbewijzen. Als je geen bewijzen hebt, mag de organisatie de kosten ook vergoeden op forfaitaire basis (met een maximum), een vast bedrag dus.
 • Als de kostenvergoeding te hoog is, kan de fiscus die vergoeding beschouwen als loon. Wie een loon krijgt, moet belastingen en sociale zekerheidsbijdragen betalen. Opletten dus…
 • Eventuele kostenvergoedingen hebben geen invloed op je uitkeringen op voorwaarde dat jij en de organisatie de regels juist volgen.