Wat zijn
mijn rechten en verantwoordelijkheden
vanaf 16 jaar?
Je bent hier | jongeren | Rechten en plichten | Rechten en plichten op elke leeftijd | Wat zijn mijn rechten en verantwoordelijkheden vanaf 16 jaar?
Kom hieronder te weten wat je rechten en verantwoordelijkheden zijn op 16-, 17- en 18-jarige leeftijd.

16 JAAR

 • Je mag seks hebben met je lief als die ook minstens 16 jaar is.
 • Je mag een dancing of café binnengaan en een pint drinken, maar geen sterke drank.
 • Je mag sigaretten kopen.
 • Je mag naar films kijken die ‘Kinderen niet toegelaten’ zijn.
 • Je kunt zelf een testament opmaken.
 • Je mag met een bromfiets rijden.
 • Je mag zelf een bedrag van je spaarrekening halen als de rekening op jouw naam staat en door jou werd geopend.
 • Als je ouders akkoord gaan, kun je alleen gaan wonen. Dan kun je ook zelf je kindergeld”(= kinderbijslag) ontvangen, als je een eigen domicilie-adres (jouw wettelijke woonplaats) hebt.
 • De jeugdrechter kan je vanaf nu doorverwijzen naar de gewone strafrechter.
 • Als je een verkeersmisdrijf pleegt, kom je niet meer voor de jeugdrechter, maar voor de politierechtbank.

17 JAAR

 • Je kunt een voorlopig rijbewijs krijgen.

 18 JAAR

 • Voor de wet ben je volwassen.
 • Je mag in principe over alles alleen beslissen.
 • Je bent verantwoordelijk voor al je beslissingen.
 • Je beslist zelf of je nog naar school wilt.
 • Beslis je om verder te studeren? Dan moeten je ouders in je onderhoud voorzien.
 • Je kunt werken of na je beroepsinschakelingstijd een werkloosheidsuitkering krijgen.
 • Je kunt een huurovereenkomst sluiten.
 • Je moet naar het stemhokje gaan en je kunt opkomen bij verkiezingen.

Meer weten over wat kan en niet kan volgens de wet voor minderjarigen? Bij de Kinderrechtswinkel  kan je al je vragen stellen: gratis en anoniem. Ze schreven hier zelfs een folder over: ’t Zitemzo … als je minderjarig bent

Ben je al meerderjarig, dan kan je met al je vragen bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) terecht.