Welke partij
past bij mij?
Weet je niet op wie je moet stemmen? Vergelijk de partijen en bepaal zelf wie jouw luidspreker mag zijn in Brussel.

We kiezen ervoor om hier enkel partijen op te nemen die al in het parlement zitten. Je kan ook testen bij welke partij jouw standpunten passen via de educatieve stemtest.

CD&V


Groen


N-VA


Open Vld


sp.a


Vlaams Belang


Alles op een rijtje


CD&V 

CD&V staat voor Christen-Democratisch en Vlaams.

CD&V heeft als partijkleur oranje.

CD&V wil werken aan een samenleving waarin mensen respect hebben voor elkaar en de omgeving.

CD&V wil een beleid dat goed is voor wie sterk is, en sterk voor wie niet meekan. Wie vooruit wil moet worden gestimuleerd, zonder dat we iemand moeten achterlaten.

De partij hecht veel belang aan de relaties tussen mensen en aan de zorg voor elkaar. Mensen ontmoeten elkaar in het gezin, de buurt, in verenigingen, op school, op het werk. CD&V vindt dan ook dat de overheid de gezinnen, het verenigingsleven en de zorgorganisaties in Vlaanderen goed moet ondersteunen. Er moet daarbij aandacht zijn voor mensen die het moeilijk hebben in het leven en daardoor meer kwetsbaar zijn. CD&V wil dat mensen kansen krijgen, maar ook dat mensen die kansen ook grijpen.

De Vlaamse christendemocraten willen verder dat Vlaanderen zelf meer kan beslissen over wat de mensen in Vlaanderen echt raakt. Daarvoor moeten meer bevoegdheden van het federale niveau naar Vlaanderen komen.

De voorzitter van CD&V is Wouter Beke. De voorzitter van Jong CD&V is Wim Soons.

Meer informatie vind je op www.cdenv.be en www.jongcdenv.be
 

Groen

Groen heeft als partijkleur groen.

Groen wil dat we zorg dragen voor onze aarde zodat we in een gezonde wereld kunnen blijven leven.

Groen vindt dat werk en economie moeten samengaan met een gezond leven en de zorg voor ons leefmilieu. Daarom hecht deze partij veel belang aan levenskwaliteit voor iedereen. Zowel voor jong als oud, voor mensen die het moeilijk hebben, voor mensen van vreemde afkomst. Met levenskwaliteit bedoelt Groen: meer aandacht voor het milieu en de natuur, minder armoede, meer gezond voedsel, meer tijd voor elkaar,...

De voorzitter van Groen is Meyrem Almaci. De voorzitter van Jong Groen is Céline Van Den Abeele.

Meer informatie vind je op www.groen.be en www.jonggroen.be.

N-VA

N-VA staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Voor de N-VA wordt België niet goed bestuurd door de vele tegenstellingen tussen Vlamingen en Franstaligen. Het is zoals een dokter die hetzelfde medicijn geeft aan twee patiënten met elk een andere ziekte. Vlaanderen en Wallonië kunnen beter hun eigen oplossingen bedenken voor hun eigen problemen, met hun eigen centen.

De N-VA wil een samenleving waarin iedereen belangrijk is en mensen voor elkaar opkomen. Iedereen moet wel zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie kan werken, moet dat ook doen. En wie in Vlaanderen komt wonen, moet Nederlands leren. Zo verstaan we mekaar en kunnen we goed samenleven.

Maar ook de overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en spaarzaam zijn. Een overheid die te veel schulden maakt en de mensen te veel belast, speelt met onze toekomst.

De voorzitter van N-VA is Bart De Wever. De voorzitter van Jong N-VA is Tomas Roggeman.

Meer informatie vind je op www.n-va.be en op www.jongnva.be.

Open Vld

Open Vld zijn de Vlaamse liberalen en democraten.

Open Vld heeft als partijkleur blauw.

Volgens Open Vld moet elke mens zo vrij mogelijk kunnen beslissen over zijn eigen leven. De overheid moet de burgers dus niet te veel regels opleggen of betuttelen.

Open Vld gaat voor een open samenleving waarin iedereen evenveel kansen krijgt, maar waarbij iedereen ook gewezen wordt op zijn verantwoordelijkheid om die kansen te grijpen. De partij vindt het ook belangrijk dat bedrijven zo veel mogelijk kansen krijgen, want zij zorgen voor jobs. De overheid moet de burgers en de bedrijven daarom ook zo weinig mogelijk belastingen laten betalen.

Gwendolyn Rutten is de voorzitter van Open VLD. Maurits Vande Reyde is voorzitter van Jong VLD.
Meer informatie vind je op www.openvld.be en jongvld.be.

Sp.a

Sp.a staat voor Socialistische Partij Anders.

Sp.a heeft als partijkleur rood.

Voor sp.a is iedereen gelijk. Waar we ook vandaan komen of hoe we er ook uitzien, we hebben dezelfde rechten en dezelfde plichten. We moeten allemaal kunnen rekenen op goed onderwijs, op goede gezondheidszorgen, op een echte job met een fatsoenlijk loon naar werken, op een dak boven ons hoofd, op een gezond milieu.

Al die dingen moeten voor sp.a voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Dat kan alleen maar als we samenwerken, als we de kosten delen, als iedereen zijn steentje bijdraagt. Wie het meeste kan en het meeste heeft wat meer dan wie minder kan of minder heeft. Zo helpen we mekaar vooruit.

De voorzitter van sp.a is John Crombez. Aaron Ooms is de voorzitter van Jongsocialisten, de jongerenafdeling van sp.a.

Meer informatie vind je op www.s-p-a.be en www.jongsocialisten.be.

Vlaams Belang

Vlaams Belang vindt een onafhankelijk Vlaanderen heel belangrijk. België mag voor de partij meteen worden afgeschaft.

Vlaams Belang vindt dat er in Vlaanderen zo weinig mogelijk vreemdelingen mogen bijkomen. De partij vindt dat de Islam een probleem vormt voor onze samenleving. Vreemdelingen (mensen die dus niet over onze nationaliteit beschikken)  die zich niet willen aanpassen worden geacht het land te verlaten.

De partij wil meer aandacht voor veiligheid. Ze pleit voor meer politie en vindt dat misdrijven streng moeten worden bestraft.

Het Vlaams Belang hecht veel waarde aan het gezin, dat nog altijd de hoeksteen vormt van onze samenleving.

Tom Van Grieken is de voorzitter van Vlaams Belang. De voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren is Reccino Van Lommel.

Meer informatie vind je op www.vlaamsbelang.be en www.vbj.org.

Alles op een rijtje

Nog eens alles op een rijtje in een filmpje van Kris Deschouwer.

De informatie uit dit artikel komt van De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement.